Początkujący Poradnik gracza

Ulepszanie przedmiotów, umiejętności

Aby ulepszyć przedmiot drogą "enchantu" musisz zaopatrzyć się w zwój, tego samego grade co przedmiot. (np. do s-grade będzie to EWS lub EAS - enchant weapon s-grade/ enchant armoe s-grade).

Zwykłe zwoje bezpiecznie wzmacniają broń do poziomu +3, zbroje/biżuterię do poziomu +3, zbroję jednoczęściową (spodnie+klata) do poziomu +4 (tylko ten przedmiot! pozostałe jak np. rękawice zawsze: +3). W przypadku próby wzmocnienia do wyższego poziomu istnieje ryzyko "spalenia" przedmiotu (przedmiot ulega zniszczeniu, rozpada się na kryształy tego samego grade co przedmiot).

Istnieją również zwoje błogosławione (blessed), np. BEWS, blessed enchant weapon s-grade. W ich przypadku, gdy enchant nie uda się, przedmiot pozostaje w ekwipunku postaci (nie rozpada się na kryształy) ale jego poziom wzmocnienia spada do 0.

W przypadku zbroi, każdy pkt wzmocnienia powyżej +3, dodaje postaci punkty HP. Aż do +12.

Istnieją również zwoje bezpieczne, o nich szerzej w temacie o wsparciu serwera.

Ulepszanie umiejętności. Aby ulepszyć umiejętności, potrzebujesz Adenę i punkty umiejętności (SP) oraz księgi gigantów. Z okna umiejętności (alt+k) wybierz "ecnchant skill", znajduje się na dole listy. Aby zacząć enchant wybierz umiejętność. Potrzebujesz księgi gigantów (żółta, tzw. GC) aby rozpocząć, później już tylko adenę i sp. Możesz spalić enchant, w tedy umiejętność spada do poziomu startowego, przed zaczęciem enchantu. Można skorzystać z drogi "bezpiecznej", do niej potrzebne są mistrzowskie księgi gigantów (czerwona, tzw. GCM). W ich przypadku, gdy próba nie powiedzie się umiejętność zachowuje swój poziom. Ta droga jest droższa i wymaga co próbę księgi.